मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

कथा-कादंबरी

कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्नबंधन भाग#9

💝भाग#९💝 कांदे-पोहे कार्यक्रम.. “कालचा विषय अजून पूर्ण झाला नव्हता!! मनात प्रश्नाचं काहूर होते… मन चलबिचल होतच अजून…. काय करणार.. मनाची

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#8💝

“तुझीच वाट पाहत होतो आम्ही”मोना…  “का ,बरं?? खास कारण” माया…  “फ्रेश होऊन ये ,मग बोलू.. थोडं निवांत बोलायचं आहे” राघव… 

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#७💝

💝भाग#७💝 “मनं स्टेबल होत नाही,तो पर्यन्त कॉलेजला न गेलेलं च बर आहे… चांगला मित्र म्हणून नाही गमवायचं मला… त्याच्या मैत्रीला

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#6💝

“नकळत का होईना,मन खट्टू झालं होते.. त्याचाच विचार चालू होता… छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये काळजी घेत होता… माझ्यासाठी रोज वाट पाहायचा..

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्न बंधन भाग# 5

💝भाग#5💝 “अग, आई मला ना आज,कॉलेज मध्ये एक बडबडी भेटली… “रणवीर घरात पाय ठेवतच ओरडत म्हणाला…“कोण बडबडी???” सीता… रणवीर ची

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्न बंधन भाग#४

💝 भाग# ४💝 नवीन कॉलेज…. नवीन कॅम्पस.. आणि नवीन फ्रेंड्स पण…  “बाबा ,तू पण येतोयस ना माझ्यासोबत.. माझं झाले आहे….

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्न बंधन भाग# ३

💝भाग#3💝 नीता निघून गेली….माया राघवकडे पाहत होती…“बाबा आता पुढे काय” माया..“आता ,आपण नाही काही करायचं… नीताला याची जाणीव झाली हेच

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्न बंधन भाग#2

💝भाग# 2💝“बरं.. बघू आता उद्या… जा झोप आता तू… एवढी माहिती पुरेशी आहे”राघव म्हणाला..“ठीक आहे ,बाबा..परत काही असले काम नको

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्नबंधन भाग#1

ही कथा मालिका..हिंदू संस्कृती मधील परंपरेने चालत आलेली विधी म्हणजे लग्न याविषयी आहे.. जिथे इच्छा असो अथवा नसो एकदा लग्न

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #13 (अंतिम भाग)

भाग #१३ सारांश…. अपंग म्हणून जन्माला येणं हे कोणाच्या हातात नाही पण चांगलं जन्माला येऊन पण अपंगत्व स्वीकारणं आणि पदोपदी

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: