मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

प्रेरणादायी कथा

प्रेरणादायी कथावैचारिक कथा

Resolution2023 |जीवन बदलणारे संकल्प

सगळं शून्य आहे,असं म्हणून सुरवात करायची..संकल्प हे मोडण्यासाठी मुळीच नसतात..संकल्प म्हणजे,आपल्याला ठरवलेली एक संधी असते.. जे आपल्याला मनाप्रमाणे आणि त्यातून

Share to ....
Read More
प्रेरणादायी कथावैचारिक कथा

अपेक्षाच उरली नाही!!😢

अपेक्षाच नाही आता !!!! मी खूप नाही पण थोडी थोडी स्वप्न पाहिली आहेत रे!!  त्या सात वचनांचा अर्थ पण समजून

Share to ....
Read More
प्रेरणादायी कथावैचारिक कथा

अनपेक्षित घडलं सारं!!

अपेक्षांचे ओझे वास्तव जगू देत नाहीत!!!  अपेक्षा ठेवण पण तरी चुकीचेच आहे…. वास्तव जगायचं असते,अनुभवायचं असते पण अपेक्षांच्या ओझ्याखाली आपलाच

Share to ....
Read More
कथामालिकाप्रेरणादायी कथालघुकथा संग्रह

माझ सुख – माझे संस्कार

“#सुख म्हणजे हेच का” “फार काही दिवस झाले नाहीत, गेल्या आठवड्यातीलच गोष्ट आहे… कदाचित तुमच्या पण घरात झालं असेल हे..

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #13 (अंतिम भाग)

भाग #१३ सारांश…. अपंग म्हणून जन्माला येणं हे कोणाच्या हातात नाही पण चांगलं जन्माला येऊन पण अपंगत्व स्वीकारणं आणि पदोपदी

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #12

भाग# 12   मृत्यू नंतरचे सगळे विधी झाले..  थोडे दिवस का होईना पण मोनि आणि छाया जवळ आपली म्हणणारी माणसं होती..

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग # ११

भाग# 11 सतेज गेला ते परत कधी न येण्यासाठीच… कृती ने त्याला चांगलं रोजच भरीस पाडल होते… अपंग मुलीच्या सोबत

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #१०

लग्न थाटात झालं….कृती वहिनी घरात रुळून गेली..पण रोजच तिच्या चेहऱ्यावर प्रश्न होता, इथून कधी शहरात जाईल एकदाच परत इकडे यायला

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #९

भाग # 9  भावड्याने आता जास्त वेळ घरी राहनच पसंद केलं होतं… आई गेल्यानंतर मोनि दोन दिवस उपाशी होती आणि

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग # ८

भाग # 8  बहिणीचे लग्न झाले,संसार चालू झाला,पाहुण्यांची ये – जा चालू झाली.. मोनि नेहमी बसलेली असायची तिथेच जवळ.. नवीन

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: