Resolution2023 |जीवन बदलणारे संकल्प

सगळं शून्य आहे,असं म्हणून सुरवात करायची..संकल्प हे मोडण्यासाठी मुळीच नसतात..संकल्प म्हणजे,आपल्याला ठरवलेली एक संधी असते.. जे आपल्याला मनाप्रमाणे आणि त्यातून

Share to ....
Read more

Real Man Never Rape

कोणत्या घटनेची बातमी करायची…. आणि त्या बातमीला कथा कशी साकारायची… याच उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय संविधानाचा चौथा स्तंभ..तो चांगला ओळखतो

Share to ....
Read more

आई.. मी मोठा झालोय!!

आई.. मी मोठा झालोय!! म्हणजे जेव्हा घरातील लहान मूल म्हणते ना..  अगदी.. छोटू छोटूल.. इकडे तिकडे दडवत म्हणते ना ते.. 

Share to ....
Read more

अपेक्षाच उरली नाही!!😢

अपेक्षाच नाही आता !!!! मी खूप नाही पण थोडी थोडी स्वप्न पाहिली आहेत रे!!  त्या सात वचनांचा अर्थ पण समजून

Share to ....
Read more

अनपेक्षित घडलं सारं!!

अपेक्षांचे ओझे वास्तव जगू देत नाहीत!!!  अपेक्षा ठेवण पण तरी चुकीचेच आहे…. वास्तव जगायचं असते,अनुभवायचं असते पण अपेक्षांच्या ओझ्याखाली आपलाच

Share to ....
Read more

एक दिवस तुळजापूरला…

एक दिवस तुळजापूरला… दिवस असा असावा,विसरता विसरता नव्याने आठवावा… मनाला नवीन काही देऊन जाणारा आणि अशी काही शिकवण देऊन ,विचार

Share to ....
Read more

सासूबाई,मी तुमची कोण??”(वैचारिक कथा)

“सासूबाई,मी तुमची कोण??” आता सासू म्हणल की ,सासू कोण असते आपल्या नवऱ्याची आई….. आई ही आई असते ना पण… म्हणूनच

Share to ....
Read more

तू माझी सहचारिणी…

#गृहिणी नव्हे सहचारिण “मम्मा, उद्या मिटिंग आहे स्कूल मध्ये” प्रीशा. “बर,” मालिनी.. “बर ,काय मम्मा, बाबा आहे ना उद्या घरी”

Share to ....
Read more

लहानपणीची परी मोठेपणी पाहुणी का??

“लहानपणीची परी मोठेपणी पाहुणी का?? “ आई  या शब्दात ताकद आहे,हे ज्याला कळलं त्यालाच आईची महती समजते. प्रत्येक जन्म देणारी

Share to ....
Read more

लहानपणीची निरागसता मोठेपणी जाते कुठे???

लहानपणीची निरागसता मोठेपणी जाते कुठे ??? “लहानपण देगा  देवा मुंगी साखरेचा रवा ऐरावत रत्न थोर त्याशी अंकुशाचा मारा, बालपण किती

Share to ....
Read more
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: