एक आटपाट नगर…. नो नेटवर्क….

तस खास काही ठरवून गेलो नाही… सहजच कोरोना मूळे बसून बसून घरात कंटाळा आला होता म्हणूनच म्हणलं… थोड बाहेर पडुयात…नाजूक

Share to ....
Read more
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: