मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

#सामाजिक

कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#8💝

“तुझीच वाट पाहत होतो आम्ही”मोना…  “का ,बरं?? खास कारण” माया…  “फ्रेश होऊन ये ,मग बोलू.. थोडं निवांत बोलायचं आहे” राघव… 

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: