मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

#सुपरलेखकअवॉर्ड3

कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्नबंधन भाग#9

💝भाग#९💝 कांदे-पोहे कार्यक्रम.. “कालचा विषय अजून पूर्ण झाला नव्हता!! मनात प्रश्नाचं काहूर होते… मन चलबिचल होतच अजून…. काय करणार.. मनाची

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#8💝

“तुझीच वाट पाहत होतो आम्ही”मोना…  “का ,बरं?? खास कारण” माया…  “फ्रेश होऊन ये ,मग बोलू.. थोडं निवांत बोलायचं आहे” राघव… 

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#७💝

💝भाग#७💝 “मनं स्टेबल होत नाही,तो पर्यन्त कॉलेजला न गेलेलं च बर आहे… चांगला मित्र म्हणून नाही गमवायचं मला… त्याच्या मैत्रीला

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#6💝

“नकळत का होईना,मन खट्टू झालं होते.. त्याचाच विचार चालू होता… छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये काळजी घेत होता… माझ्यासाठी रोज वाट पाहायचा..

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: