मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

#bestdriendpoetry

Uncategorized

ती मला तिचा”best friend”मानायची .

ती मला तिचा”best friend”मानायची . कारण ती मला तिचा”best friend”मानायची .  मला वाटायच तीच माझ्यावर  जीवापाड प्रेम आहे . फ़क्त

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: