मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

Moral story

लघुकथा संग्रह

शाळेची नवलाई!!!

“माझं मन च नाही लागत…. राहील की नाही ती… एक मिनिटं पण कधी माझ्या पासून लांब राहिली नाही… आम्ही दोघी

Share to ....
Read More
कथामालिकाप्रेरणादायी कथालघुकथा संग्रह

माझ सुख – माझे संस्कार

“#सुख म्हणजे हेच का” “फार काही दिवस झाले नाहीत, गेल्या आठवड्यातीलच गोष्ट आहे… कदाचित तुमच्या पण घरात झालं असेल हे..

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #13 (अंतिम भाग)

भाग #१३ सारांश…. अपंग म्हणून जन्माला येणं हे कोणाच्या हातात नाही पण चांगलं जन्माला येऊन पण अपंगत्व स्वीकारणं आणि पदोपदी

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #12

भाग# 12   मृत्यू नंतरचे सगळे विधी झाले..  थोडे दिवस का होईना पण मोनि आणि छाया जवळ आपली म्हणणारी माणसं होती..

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #१०

लग्न थाटात झालं….कृती वहिनी घरात रुळून गेली..पण रोजच तिच्या चेहऱ्यावर प्रश्न होता, इथून कधी शहरात जाईल एकदाच परत इकडे यायला

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #९

भाग # 9  भावड्याने आता जास्त वेळ घरी राहनच पसंद केलं होतं… आई गेल्यानंतर मोनि दोन दिवस उपाशी होती आणि

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग# ६

भाग # 6  “आई मला अस होईल म्हणून खरच नव्हतं वाटलं” रवी शांता आई ला म्हणाला. “माहितेय रे मला” शांता.

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #5

भाग# 5  आजचा दिवस ,मोनिका सोबत सगळ्यांनाच महत्वाचा होता खूप,तीच फक्त शांत बसन कशाला आमंत्रण तर देनार नव्हते ना ,की

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग # 4

भाग #4  रवी थोडे दिवस राहून परत त्याच्या कामाच्या ठिकाणी निघून गेला. आता सगळ्यांना सवय पण झाली होती,मोना च्या शांत

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #3

सकाळी उठल्या उठल्या डॉक्टर कडे जायची घाई होती ,दोघांना पण.. रात्रभर पोरीच्या अंगात ताप मुरला होता आणि शांत पडून होती…

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: