ग्लोबल वार्मिंग- ग्लोबल बदल हवाचं

“काय गर्मी आहे “ “केवढ हे ऊन आहे” “नकोच होतंय,उन्हात जायला,गाडीत आहे तोपर्यंत एसी चालू असतो पण खाली उतरल्यावर नको

Share to ....
Read more
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: