आई.. मी मोठा झालोय!!

आई.. मी मोठा झालोय!! म्हणजे जेव्हा घरातील लहान मूल म्हणते ना..  अगदी.. छोटू छोटूल.. इकडे तिकडे दडवत म्हणते ना ते.. 

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग #13 (अंतिम भाग)

भाग #१३ सारांश…. अपंग म्हणून जन्माला येणं हे कोणाच्या हातात नाही पण चांगलं जन्माला येऊन पण अपंगत्व स्वीकारणं आणि पदोपदी

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग #12

भाग# 12   मृत्यू नंतरचे सगळे विधी झाले..  थोडे दिवस का होईना पण मोनि आणि छाया जवळ आपली म्हणणारी माणसं होती..

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग # ११

भाग# 11 सतेज गेला ते परत कधी न येण्यासाठीच… कृती ने त्याला चांगलं रोजच भरीस पाडल होते… अपंग मुलीच्या सोबत

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग #१०

लग्न थाटात झालं….कृती वहिनी घरात रुळून गेली..पण रोजच तिच्या चेहऱ्यावर प्रश्न होता, इथून कधी शहरात जाईल एकदाच परत इकडे यायला

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग #९

भाग # 9  भावड्याने आता जास्त वेळ घरी राहनच पसंद केलं होतं… आई गेल्यानंतर मोनि दोन दिवस उपाशी होती आणि

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग # ८

भाग # 8  बहिणीचे लग्न झाले,संसार चालू झाला,पाहुण्यांची ये – जा चालू झाली.. मोनि नेहमी बसलेली असायची तिथेच जवळ.. नवीन

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग # ७

भाग #7 मोनिच्या शाळेला आता कायमचा पूर्णविराम लागला होता,हे सगळ्यांनाच माहीत होते..  कदाचित हे मोनिला पण माहीत झालं असेल म्हणूनच

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग# ६

भाग # 6  “आई मला अस होईल म्हणून खरच नव्हतं वाटलं” रवी शांता आई ला म्हणाला. “माहितेय रे मला” शांता.

Share to ....
Read more

मी मोनिका भाग #5

भाग# 5  आजचा दिवस ,मोनिका सोबत सगळ्यांनाच महत्वाचा होता खूप,तीच फक्त शांत बसन कशाला आमंत्रण तर देनार नव्हते ना ,की

Share to ....
Read more
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: