मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

Parenting

Uncategorizedवैचारिक कथा

आई.. मी मोठा झालोय!!

आई.. मी मोठा झालोय!! म्हणजे जेव्हा घरातील लहान मूल म्हणते ना..  अगदी.. छोटू छोटूल.. इकडे तिकडे दडवत म्हणते ना ते.. 

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #13 (अंतिम भाग)

भाग #१३ सारांश…. अपंग म्हणून जन्माला येणं हे कोणाच्या हातात नाही पण चांगलं जन्माला येऊन पण अपंगत्व स्वीकारणं आणि पदोपदी

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #12

भाग# 12   मृत्यू नंतरचे सगळे विधी झाले..  थोडे दिवस का होईना पण मोनि आणि छाया जवळ आपली म्हणणारी माणसं होती..

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग # ११

भाग# 11 सतेज गेला ते परत कधी न येण्यासाठीच… कृती ने त्याला चांगलं रोजच भरीस पाडल होते… अपंग मुलीच्या सोबत

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #१०

लग्न थाटात झालं….कृती वहिनी घरात रुळून गेली..पण रोजच तिच्या चेहऱ्यावर प्रश्न होता, इथून कधी शहरात जाईल एकदाच परत इकडे यायला

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #९

भाग # 9  भावड्याने आता जास्त वेळ घरी राहनच पसंद केलं होतं… आई गेल्यानंतर मोनि दोन दिवस उपाशी होती आणि

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग # ८

भाग # 8  बहिणीचे लग्न झाले,संसार चालू झाला,पाहुण्यांची ये – जा चालू झाली.. मोनि नेहमी बसलेली असायची तिथेच जवळ.. नवीन

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग # ७

भाग #7 मोनिच्या शाळेला आता कायमचा पूर्णविराम लागला होता,हे सगळ्यांनाच माहीत होते..  कदाचित हे मोनिला पण माहीत झालं असेल म्हणूनच

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग# ६

भाग # 6  “आई मला अस होईल म्हणून खरच नव्हतं वाटलं” रवी शांता आई ला म्हणाला. “माहितेय रे मला” शांता.

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीप्रेरणादायी कथा

मी मोनिका भाग #5

भाग# 5  आजचा दिवस ,मोनिका सोबत सगळ्यांनाच महत्वाचा होता खूप,तीच फक्त शांत बसन कशाला आमंत्रण तर देनार नव्हते ना ,की

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: