मराठी कथा-कादंबरी-लेख Blogs- Entertainment- Travel- Food

"वाचत राहा,जगण्याला प्रेरणा मिळण्यासाठी📖 Stories| Reviews| Entertainment | Greetings | Travel | Food

#wordPrompt

कथा-कादंबरीकथामालिका

💝लग्न बंधन भाग#6💝

“नकळत का होईना,मन खट्टू झालं होते.. त्याचाच विचार चालू होता… छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये काळजी घेत होता… माझ्यासाठी रोज वाट पाहायचा..

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्न बंधन भाग#४

💝 भाग# ४💝 नवीन कॉलेज…. नवीन कॅम्पस.. आणि नवीन फ्रेंड्स पण…  “बाबा ,तू पण येतोयस ना माझ्यासोबत.. माझं झाले आहे….

Share to ....
Read More
कथा-कादंबरीकथामालिका

लग्न बंधन भाग#2

💝भाग# 2💝“बरं.. बघू आता उद्या… जा झोप आता तू… एवढी माहिती पुरेशी आहे”राघव म्हणाला..“ठीक आहे ,बाबा..परत काही असले काम नको

Share to ....
Read More
लघुकथा संग्रह

शाळेची नवलाई!!!

“माझं मन च नाही लागत…. राहील की नाही ती… एक मिनिटं पण कधी माझ्या पासून लांब राहिली नाही… आम्ही दोघी

Share to ....
Read More
कथामालिकाप्रेमकथा

अबोल हे प्रेम माझं भाग# ७((अंतिम भाग))

💞भाग# ७💞 गाथा ची इंटरशीप चालू झाली होती.. स्वतःच्या कामाविषयी तिला खूप आस्था होती.. त्यामुळे ती त्यामध्ये रंगून गेली…अर्जुन ची

Share to ....
Read More
कथामालिकाप्रेमकथा

अबोल हे प्रेम माझं भाग# 6

💞भाग # ६💞 आज गुरुवार आहे आणि आज कदाचित शेवटचा दिवस आहे अर्जुनला पाहण्याचा… परत कधी पाहता पण येणार नाही….

Share to ....
Read More
कथामालिकाप्रेमकथा

अबोल हे प्रेम माझं भाग# 2

💞भाग#2💞 “आई डॉक्टर ने ह्या गोळ्या दिल्यात,त्याच म्हण आहे की आपण आधी सगळे उपाय करून पाहू आणि मग ऑपरेशन करूयात…त्यामुळे

Share to ....
Read More
कथामालिकाप्रेमकथा

अबोल हे प्रेम माझं भाग# १

💞भाग# 1💞 “आई ,तुला नक्की बर वाटत आहे ना?”  “हो ग, नको काळजी करू”  “डॉक्टर, कधी येतात आता त्यांची वाट

Share to ....
Read More
ललित लेख

सवयी- Habits!!

सवयी.. सवय म्हणजे नेमकं काय??एखादी गोष्ट रोज करत राहणं अगदी न विसरता,न चुकता… वारंवार करत राहणं..त्यालाच थोड्या दिवसात नाव मिळत

Share to ....
Read More
Uncategorized

ग्लोबल वार्मिंग- ग्लोबल बदल हवाचं

“काय गर्मी आहे “ “केवढ हे ऊन आहे” “नकोच होतंय,उन्हात जायला,गाडीत आहे तोपर्यंत एसी चालू असतो पण खाली उतरल्यावर नको

Share to ....
Read More
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: